Anslutning till Försäkringskassan

Vi är anslutna till Försäkringskassan och du kan nyttja ATB, STB och högkostnadsskydd hos oss.

ATB står för Allmänt Tandvårdsbidrag.
STB står för Särskilt Tandvårdsbidrag.