Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Tandvården är enligt lag skyldig att följa Patientdatalagen och GDPR. Dessa lagar beskriver bl.a hantering av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig hos oss är den juridiska personen Bergshamra Dental AB (Org.nummer: 556991-3998).

Vad innebär patientdatalagen? 

Tandvårdskliniker (s.k. vårdgivare) ska föra journal, vilket är ett dokument som innehåller bl.a. personuppgifter, besöksuppgifter, diagnoser, utförda och kommande behandlingar och utskrivna mediciner. I journalen dokumenteras också när anteckningen är gjord och av vem. 

När du bokar tid hos oss sparar vi dina personuppgifter i vårt journalsystem Muntra. Detta gör vi för att följa de rättsliga förpliktelser vi har i egenskap av vårdgivare i enighet med patientdatalagen. Personuppgifter i en patientjournal sparas i minst 10år. Registrering av personuppgifter är en skyldighet och behöver inget samtycke.

Med vilka är vi skyldiga att dela personuppgifter?

Vi är skyldiga enligt lagar och föreskrifter att i vissa situationer dela personuppgifter till nationella hälso- och sjukvårds-dataregister, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Den vanligaste delningen är den krypterade digitala rapporten som går iväg automatiskt då vi ansöker om att få nyttja ditt tandvårdsbidrag eller ditt tandvårdsstöd åt dig. Detta sker vid nästan samtliga besök du gör hos oss.

Med vilka delar vi personuppgifter efter ditt samtycke?

Ibland kan vi behöva skicka en remiss till en specialist eller beställa en tandteknisk produkt (ex bettskena) åt dig. I de fallen delar vi nödvändiga personuppgifter med specialisten eller tandteknikern.

För att vi ska kunna erbjuda tandvård till referenspris använder vi tidsbesparande system. Vid betalning använder vi faktureringsbolaget PayZmart som i sin tur använder kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Till dessa delas vissa av dina personuppgifter efter ditt samtycke. Det finns möjlighet att betala direkt till oss via faktura, men då måste vi administrera fakturan och det tillkommer en administrationsavgift.

Vi har avtal med de som vi delar dina personuppgifter till och de får inte använda dem på annat sätt än det som står i avtalet.

Varför behöver vi personuppgifter?

Här kommer några exempel på varför personuppgifter är viktiga för en trygg vård.

  • Följa din vård över tid. Alla anteckningar kring dina behandlingar ska ligga på ett ställe så att vi lätt kan läsa din sjukdoms- och behandlings-historia.
  • ID kontroll. Vi behöver försäkra oss om att vi behandlar rätt patient och att dina vårduppgifter hamnar i din journal.
  • Skicka ut kallelser och påminnelser inför besök.
  • Administrera betalningar, utföra riskanalys och förhindra bedrägerier i enlighet med lagstiftningen.
  • Vårdanalys och kundanalys för att förbättra vårdsäkerhet, höja kvalitet och förbättra verksamheten.

Vilka rättigheter har du som patient?

  • Du begära ut en kopia på din journal samt ta del av de uppgifter vi har sparat om dig. Vill du ha röntgenbilder på USB istället för papper tillkommer en kostnad av USB-minnet. Vi får inte ta emot privata USB-minnen från dig då vi inte får riskera att få in oönskade filer i datorer som hanterar personuppgifter.
  • Du kan få felaktiga personuppgifter rättade. Du kan få också få lägga till en kommentar du upplever att något i journalen är oriktigt. 
  • Radering av uppgifter kan endast utföras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du kan vända dig till  www.ivo.se för att få ärendet prövat.
  • Du kan framföra klagomål angående personuppgifts hantering till oss info@bergshamradental.se eller till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare datainspektionen)  www.imy.se
  • Återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Observera att patientdatalagen står över GDPR och att personuppgifter enligt lag inte får raderas ur journalen.

Har du skrivit upp dig på vår kampanj-mejllista via facebook, mail eller muntligt önskemål?

Listan hos facebook ligger hos facebook och länk till hantering finns här. Vår andra kampanj-lista förvaras på en digital fil hos oss. Vill du inte längre ha mail med erbjudanden? 

Maila till info@bergshamradental.se eller ring 08-650 09 50.

Kontakta oss om du har frågor eller vill ta del av din data:

Maila till info@bergshamradental.se eller ring 08-650 09 50.