Rotfyllning

Rotfyllning

Rotfyllning görs för att bota en infektion vid tandroten eller inflammation i tandnerven. Behandlingen sker oftast vid två besök och varje besöken tar 90-120min.

Vid första besöket fäster tandläkaren en gummiduk över tanden och tvättar bort bakterierna från tanden mha antibakteriella medel. Tandkronan öppnas och rotkanalernas mynningar letas upp. Att hitta kanalerna går vanligtvis snabbt, men kan vara också tidskrävande eftersom de är mycket små och inte alltid kan ses med ögat. Längden på kanalerna mäts mha en liten maskin och röntgen. Efter att kanalens längd bestäms rensas den sjuka rotens insida ur och medicin läggs i kanalen. Medicinen ska värka i minst 2 veckor, men i vissa fall under lång tid.

Vid andra besöket fästs återigen gummiduken över tanden innan medicinen i tanden tas bort och tanden rotfylls mha en gummiplugg som limmas fast i tandens insida. Ovanpå gummipluggen läggs skyddande fyllning. För förhindra att den rotfyllda tanden går sönder eller att bakterier läcker in till rotfyllningen bör en krona göras på tanden efter att rotfyllning utförts.