Bettskena

Bettskena

Bettskena avlastar käkmuskulaturen och käkleden, men hjälper också till att skydda tänderna mot frakturer pga överbelastning. Att få en bettskena tar två besök.

Vid det första besöket tas två avtryck, ett av överkäken och ett av underkäken, och du får bita på en vaxplatta. Avtrycken skickas en tandtekniker som tillverkar bettskenan.

Vid det andra besöket provas bettskenan och anpassas efter ditt bett. Skenan behöver anpassas med tiden och det är viktigt att du tar med din bettskena på den årliga undersökningen så att tandläkaren kan slipa in den på nytt om det behövs. Justering av bettskenan ingår i undersökningen.