Bro

Bro

Bro är en behandling som kan göras för att ersätta en saknad tand. Andra alternativ är implantat eller protes. Två eller fler tänder bredvid den saknade tanden formas till koner och bron med “löstanden” fäst över dessa. Hur många tänder som ingår i bron beror på tankronornas kvalitet, tandrötternas styrka, var i bettet bron ska sitta och hur många saknade tänder som bron ska täcka.

Att få en bro tar vanligtvis två till fyra besök. En bro som ersätter en saknad tand tar vanligtvis två besök. Vid det första besöket formas tänderna. Därefter tas avtryck av överkäken, underkäken och du får bita på en vaxplatta. Tandläkaren tar tandens färg. Därefter skickas avtrycken till tandteknikern som tillverkar brons skelett. Under tiden du väntar på bron har du tillfälliga plastskydd eller en tillfälligt plastbro på tänderna.

Vid det andra besöket provas bro-skelettets passform. Detta sker ffa i det fall då bron är väldigt lång och böjd. Om tandläkaren är nöjd med passformen skickas den för porslinsbränning. Om tandläkaren vill ändra passformen något skickas den för korrigering och en till bro-skelett provning krävs.

Vid sista besöket provas den färdiga bron och om tandläkaren är nöjd med passformen sätts  den fast. Ibland kan fyllningar på tänderna bredvid bron justeras. Efter fastsättningen justeras höjden och överskott av cementet avlägsnas. Det är viktigt att göra rent bredvid bron mha tandtråd eller mellanrumsborste.