Uteblivande

Uteblivande

Om du inte kan komma på din tid är det viktigt att du bokar om tiden.
Ombokning eller avbokning senast 48 tim innan behandlingen skulle ha börjat.

Du kan ringa och avboka på 08 - 650 09 50 eller maila oss på info@bergshamradental.se.
Observera att avbokning ej kan ske per sms eller till någon annan email adress.
Om du får symptom så som; feber, hosta, nysning, slem i lungor eller andningssvårigheter så kontakta oss direkt efter symptomdebut.

Avgiften för uteblivande eller sen ombokning är 500kr per bokad halvtimme.